Kennis van liturgie en geschiedenis Cappella:

 

Liturgie is het geheel van gebeden, ceremoniën, symbolen, kerkgebruiken en voorgeschreven plechtige handelingen en gewaden van enige eredienst.

Liturgie is dus een verzamelwoord voor uiteenlopende onderwerpen. Ze beleven hun hoogtepunt en onderlinge samenhang in de Eucharistieviering: wierook, orgel, kaarsen, koor, bloemen.

Toen de mens ontdekte dat het gesproken woord in gebed en lezingen aan kracht en overtuiging wint door te zingen, ontstonden de koren die antwoord gaven aan de celebrant. Weer later in de geschiedenis werd muziek gemaakt en geschreven ter ondersteuning van het samen bidden en vieren. Kortom: heel veel componisten hebben naast het bestaande gregoriaans, hun best gedaan om de liturgie op te luisteren in vreugde en tegenspoed, ter stimulering en bezinning.

 

Pastoor Noordman heeft Jean van Cleef als cantor/organist van de St. Jan aangezocht, toen hij zijn diploma aan het conservatorium te Arnhem had behaald in 1977. Op 20 mei 1980 heeft Jean de Schola Cantorum, nu de Cappella St. Jan, opgericht. Het koor bestaat binnenkort dus 40 jaar. Het heeft nu zes sopranen, vier alten, twee tenoren en drie bassen.

last modified 2018 11 01 · www.kalkowsky.nl