appella Sint Jan

 

Kerkkoor van de St. Janskerk in Zutphen, dirigent en orgel Jean van Cleef.

 

 

De Cappella Sint Jan is een gemengd (kamer)koor. Het is in 1976 opgericht door cantororganist Jean van Cleef als Schola Cantorum Sint Jan. Aanvankelijk functioneerde het koor uitsluitend als kerkkoor van de Sint Jan. Nog steeds luistert de Cappella eenmaal per maand de vieringen in die kerk muzikaal op. In de loop der jaren groeide het koor, zowel in niveau als aantal leden. Ook het repertoire werd steeds verder uitgebreid. Zo worden Latijnse missen uit de barok en renaissance gezongen, maar ook eigentijdse muziek. Regelmatig werden en worden concerten gegeven en worden vieringen in andere plaatsen begeleid. Het koor bestaat momenteel uit 13 personen (4 sopranen, 4 alten, 2 tenoren en 3 bassen).

 

Voor meer informatie over de St. Jan: www.stjanskerkzutphen.nl

C

Concertagenda

 

Het 40 jarig jubileum:

 

Op zondag 26 april a.s.

In de st. Jan de Doper kerk te Zutphen.

last modified 2018 11 01 · www.kalkowsky.nl